میتاپس تجارب کارآفرینان

صفحه اصلی » میتاپس تجارب کارآفرینان

میتاپس تجارب کارآفرینان

اگر مدیران و همکاران شما در محل کار در شغل فعلی، هوشمندی کافی را داشته باشند، ممکن است بتوانند فضایی را ایجاد کنند که به یک کارآفرین درون سازمانی تبدیل شوید.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که در هر نهاد و یا موسسه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و… باید ارزش نو آوری و آفرینش کار را دانست و همین امر موجب می گردد تا افراد آن مجموعه قدرت اختیار بیشتری کسب کنند.

برای کارآفرینی درون سازمانی نیازی به ترک سازمان و مواجهه با مشکلات وچالش ها و ریسک های جدید نیست ، بلکه مدیران ارشد با درک شرایط و تقویت تصمیم گیری و تصمیم سازی نیروهای خود را به سمت کار آفرینانان با هوش و توانمند سوق می دهند.

توسعه فرهنگ كارآفريني ، شناسايي استعدادهاي كارآفرينانه و پاداش به كارآفرينان از عمده ترين كارهايي است كه یک مجموعه موفق  براي كارآفرين شدن بايد انجام دهد .

نوآوري از مشخصه هاي اساسي كارآفريني است كه منجر به توليد محصولات جديدتر و ارائه خدمات متنوع تر شده و به اين ترتيب قدرت انتخاب مردم افزايش يافته و زندگي مرفه تر مي شود .

رشد و توسعه اقتصادي در يك نظام زماني ميسر خواهد بود كه افرادي در بين ساير آحاد جامعه با خطرپذيري، اقدام به نوآوري كرده و با اين اقدام روش ها و راه حل هاي جديد را جايگزين راه كارهاي ناكارآمد وكهن قبلي كند، كارآفرينان افرادي هستند كه تفاوت ايجاد مي كنند .

در واقع آنها بطور خلاقانه فرصت هايي را براي كسب و كار ايجاد مي نمايند . كارآفريني تشخيص و استفاده مطلوب از فرصت هاست كه براي استفاده از فرصت ها بايستي به شدت تلاش كرد .

مجموعه صدرانگاران شریف که از تیمی کار آفرین با تجربه و جوان تشکیل شده است ، بر خود لازم می داند در این راه گام های جدی بردارد ، لذا چندی است که زمینه ساز حضور کار آفرینان نخبه ، با هوش ، متخصص و… شده ایم .

برگزاری میتاپس ( دورهمی ) های یک و نیم روزه با حضور کار آفرینان در رشته های مختلف بخصوص در امر تبلیغات ، رسانه و… توانسته جمعی کار آمد را دور هم جمع کند و بستر ساز تفکرات نوین و انتقال به علاقمندان شود .

معتقدیم که ” کار آفرینان رهبران توانایی هستند که فکر وعمل آنها به واقعیت تبدیل می شود ” و ” زمان بی انتهاست ، اما برای ما نه… ” پس باید به این افراد احترام گذارد .

کانون صدرانگاران شریف این دورهمی ها را در استان تهران در اولویت اول قرار داده است و در دیگر شهرها  نیز با اولویت بندی و همکاری با نهاد های اثر گذار ، منشا خیر و اثرات مطلوبی شده است .

ما براین باوریم  که کشور را باید نخبگان ، کا ر آفرینان و اندیش ورزان متعهد و متخصص بسازند و در این راه از هر کوششی برای ایرانی آباد ، تلاش برای رفاه اجتماعی ، ایجاد اشتغال ، مبارزه با بیکاری ، کسب درآمد مناسب ، معرفی برند های صاحب نام ، معرفی افراد صاحب نام و اثر گذار و… دریغ نخواهیم کرد.