پوشش (رسانه ای) خبری همایش ها ، نمایشگاه ها و…

برای نهادینه کردن فعالیت ها ، همایش ها ، سمینارها و کارگاه های پژوهشی و آموزشی ، تاریخی و تقویت فرهنگ عامه مردم و ارزش گذاری به نظام والای کرامت انسانی و تقدیر و انتقال به آیندگان ، فعالیت های رسانه ای به خصوص صوتی و تصویری از عنوان های کاری گروه صدرا نگاران شریف می باشد که در این زمینه  از تیم های حرفه ای مجرب فعال با بیش از 30 سال

 تجربه در رسانه های جمعی کشور، توانسته کادری قوی برای مدیریت روابط عمومی ، ستادهای خبری و… گرد هم جمع کند.

  در این راستا توانسته ایم با ساخت تیزرهای تبلیغاتی ، آموزشی ، صنعتی ، ثبت خاطرات و… بخشی از فعالیت های حرفه ای خودمان را نمایان سازیم .

قطعا با استفاده از ابزار های روز رسانه و افراد توانمند می توان با برقراری ارتباطات جمعی ، معرفی فعالیت های کاری به موقع و هم افزایی بیشتر آن و استفاده از ظرفیت ها مدیریت رو به جلو داشت و در این مجال با استفاده از نیرو های مجرب موجود ما و  مشاوره های به هنگام تامین اهداف ، منافع مادی و معنوی را به دنبال خواهد داشت .

استفاده از مدیا ها ( رسانه ) و ظرفیت های آنها امروزه در سازمان ها ، برند های تولیدی ، مجموعه های اقتصادی ، نهادهای دانش بنیان و…  امری اجتناب ناپذیر می باشد .

ما در کانون صدرا نگاران شریف این ظرفیت را داریم با برگزاری نشست های خبری و مطبوعاتی ، ایجاد ستاد های خبری ، انتشار فصلنامه های تخصصی ، عکاسی حرفه ای و صنعتی ، پوشش حرفه ای نمایشگاه ها و همایش ها داخلی و خارجی ، برگزاری کارگاه و ورک شاپ های تخصصی و… در کنار شما کارفرمایان محترم و کار آشنا باشیم .