چاپ انواع کتاب (نمایشگاهی وهمایشی)

چاپ انواع کتاب (نمایشگاهی وهمایشی)

بی شک حضور در نمایشگاهها و همایش ها برای برند های تولیدی و تبلیغاتی در راستای معرفی و بازاریابی در داخل و خارج از کشور امری ضروری است ،  در این جهت از ابزارهای مختلف برای معرفی قبل ، حین و بعد  از هر نمایشگاه و یا همایش  می توان بهره برد.

چاپ کتاب های رنگی در ابعاد مختلف یکی از ابراز های مهم و کارآمد برای معرفی برند ها بسیار مفید و تاثیر گذار در نمایشگاه ها و همایش های بزرگ داخلی ، ملی و بین المللی است .

کانون آگهی تبلیغاتی صدرانگاران شریف با بیش از یک دهه فعالیت و با دارا بودن تیم کاری جوان و افراد با تجربه وچاپخانه های حرفه ای دراختیار موفق شده است برای تعدادی از نمایشگاه و همایش های داخلی و خارجی کتاب های فاخر و کار آمدی را به چاپ برساند .

به ما اعتماد کنید و در اولین مذاکره کتاب نمایشگاهی و همایشی خودتان را به ما بسپارید.