انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

صفحه اصلی » تیم ما » انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

تاریخچۀ تاسیس

 در سال 1377، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، بنیان نهاده شد؛ به همّت چند تن از پیشکسوتان این حوزه و به پشتوانۀ تجارب مدیریتی موفق، ساختار جامعی تدوین شد تا علاوه بر بازیابی زمینه‌های مستعد صادراتی و توانمندی­های نهفته در کشور، اقتضائات و الزامات تجارت جهانی، شناسایی شده و در جریان معرفی مهارت­های مهندسی و دانش فنی فرزندان ایران، امکان صدور خدمات فنی و مهندسی به سراسر دنیا و در طیفی گسترده فراهم شود.

 معرفی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، به حول و قوّه الهی و با برخورداری از چهار دپارتمان تخصصی «مطالعات بازار و مناقصات»، «انفورماتیک»، «آموزش و انتشارات»، «حقوق تجاری» و «روابط بین ­الملل»، افتخار یک دهه اطلاع ­رسانی و ارائه مشاوره به بیش از 250 شرکت عضو را داشته و در تلاش است تا با در نظر داشتن ظرفیت­های قابل توجه مهندسی مازاد کشور، فرصت­های مغتنم پیش رو را رصد نموده و در راه رفع موانع تجاری، نقش مؤثری را ایفا نماید.

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران که خود را پیشگام تحولی عمیق در رویه‌های صادراتی کشور می­داند، در تلاش است تا با بهره‌گیری از دانش مدیریتی موجود و شناسایی زمینه‌های تخصصی کمتر مورد توجه داخلی که اقبال جهانی دارند، ظرفیت­ های مهندسی مازاد کشور را به عرصۀ رقابت بین­ المللی کشانده و در فرآیند عرضۀ دانش ایرانی به نحوی فراگیر، سهیم باشد.

خانواده بزرگ صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، از برآیند دانش و تجربه سالیان و با توجه به مقتضیات ملی و منطقه ­ای و رعایت استانداردهای بین­ المللی، برای تحقق سند چشم­انداز توسعه، آماده مشارکت است. با این امید که ایران آباد، در جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری منطقه قرار گرفته و به عنوان سرزمینی امن، مستقل و مقتدر، از روابطی گسترش یابنده مبتنی بر منافع ملی، اصول حکمت، عزت و مصلحت در تعامل با جهان، برخوردار باشد.