عباس شریف

امروزه معرفی توانمندی های هر برند ، نشان و یا کالا ی تولیدی نیازمند تنویر افکار عمومی ، اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی و … به موقع است .
این امر می تواند از طریق بستر سازی در جامعه و مخاطبین از طریق برپایی نمایشگاه ها و برگزاری همایش های نیم و یا یک روزه و… ( میتاپس ، ورگ شاپ و… ) انجام پذیرد.
تیم کاری صدرانگاران شریف براین باور است که این دوبخش ( نمایشگاه و همایش ) در کنار هم می توانند تکمیل کننده فعالیت های بخش خصوصی ، تولیدی و به خصوص نهادها و شرکت های دانش بنیان کشور برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی باشند.
پیشنهاد ما به بخش های مختلف از جمله نهادها و شرکت های دانش بنیان این است که از ظرفیت ها و دیگر توانمندی های کانون ما که جمعی جوان و کارآمد و با تجربه ها در کنار هم برای تعالی بازار صنعت ، تولید و… کشور حضور دارند ، بهره کافی و استفاده نماید.
ما تسلط کافی به استفاده از ظرفیت های رسانه ای ، شبکه های مجازی و پیرامونی آنها و… داریم .

گوشه ای از فعالیت و رزومه :

  • بیش از 10 سال فعالیت در بخش های مختلف فرهنگی و اجتماعی شهری ، شهرداری تهران ، متروتهران ، دانشگاه آزاد اسلامی
  • مدیر اجرای واحدهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ( واحد 42 فرهنگ وهنر) و(واحد 50 طراحی و چاپ ) بیش از یک سال
  • مدیر بر پایی تعدادی از نمایشگاه های مناسبتی در ایستگاه های مترو تهران
  • مدیر برپایی تعدادی از نمایشگاه های شهری در شهر تهران
  • عضو افتخاری هلال احمر جمهوری اسلامی و برگزار کننده تعدادی از همایش های نیم و یک روزه برای تعالی این سازمان