محمد جواد دهقانی

وجود رسانه های متعدد در بخشهای مختلف ارتباطات جمعی بستر استفاده از این ظرفیت کلان را دو چندان کرده است ولی شناخت کافی از هر رسانه ( مدیا ) امروزه تخصص لازم را مطلبد و افراد کار آزموده در این بخش به خوبی می توانند بین رسانه و بازرگانی پلی برای ادامه فعالیت ها با برخورداری از یک استراتژی قوی داشته باشند.

 بدیهی است که این بخش از کار در مجموعه ما بسیار مهم  و امری ضروری برای تقویت فعالیت هایمان است .

گوشه ای از فعالیت و رزومه :

– مدیر خبری در داخل و خارج از کشور سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ( بیش از 2 دهه )

– معاون روابط عمومی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی بیش از 3 سال

– مدیر رسانه ای گروه خبری اربعین ( گروه درمانی ثارالله )

– مدیر اجرایی همایش و کارگاه های تبلیغاتی و آموزشی یک روزه

– سردبیر خبری پایگاه اطلاع رسانی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

– سردبیر فصلنامه انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران